Voor het netwerk

Netwerk Oorlogsbronnen (onderdeel van WO2NET) is een organisatienetwerk van deelnemers.

De collectie- of databeherende deelnemers houden de bronnen zelf in beheer. Netwerk Oorlogsbronnen haalt de bronnen en data rechtstreeks uit de collectiebeheersystemen en databases. Binnen de infrastructuur van NOB wordt alles dat over hetzelfde onderwerp of dezelfde persoon gaat aan elkaar gekoppeld, en online in context gepresenteerd. De door deelnemers gedeelde kennis over (lokale) gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog, wordt opgenomen in de infrastructuur van contextinformatie (thesauri).

Door deel uit te maken van het Netwerk vormen al die individuele collecties en contextinformatie samen, dé digitale toegang tot de Nederlandse collectie over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Zoals de gebruikers anno nu die verwachten. Om de vindbaarheid van bronnen uit de Tweede Wereldoorlog continu te blijven verbeteren, voert Netwerk Oorlogsbronnen doorlopend projecten uit rond het vergroten van de vindbaarheid en bruikbaarheid van deze bronnen op de vier terreinen: 'wie', 'wat', 'waar' en 'wanneer'.

Netwerk Oorlogsbronnen is onderdeel van WO2NET. Het ministerie van VWS zorgt als hoofdfinancier voor de blijvende herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, nu er steeds minder ooggetuigen zijn en vooral bronnen ons rechtstreeks met de oorlogsperiode verbinden. 

Deelnemers aan Netwerk Oorlogsbronnen

Het laatste nieuws voor het netwerk

Tekst, Afbeelding, Video
Iframe allowfullscreen
false
Tekst

Word ook deelnemer!

Voor wie?

 • Organisaties in binnen- en buitenland met bij voorkeur originele bronnen in beheer over de periode 1935 - 1950 in het toenmalig Koninkrijk der Nederlanden, kennis over lokale / regionale gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog of informatie over oorlogsbetrokkenen. 

Waarom?

 • Verbeter de zichtbaarheid van uw collectie oorlogsbronnen via Oorlogsbronnen.nl.
 • Maak informatie en bronnen over uw werkgebied in de Tweede Wereldoorlog beter vindbaar door contextinformatie over gebeurtenissen in uw regio toe te voegen.  
 • Ontvang, indien gewenst uw metadata verrijkt terug, bijvoorbeeld met concepten uit de WO2-thesaurus of gestandaardiseerde geografische locaties. 
 • Bekijk uw collectie in de context van anderen. Hoe uniek zijn uw bronnen? Welke bronnen over uw regio zijn in beheer bij collega-instellingen? Of welke bronnen zijn er beschikbaar over gebeurtenissen in mijn regio? 
 • Win advies in over de mogelijkheden rond het digitaal beschikbaar maken en stellen van collecties en collectiedata bij WO2NET. 
 • Word partner in één van de projecten of neem deel aan andere activiteiten. WO2NET is met Oorlogsbronnen.nl koploper in innovatieve projecten rond verbeterde toegankelijkheid van digitale erfgoedcollecties.  
 • Trek gezamenlijk op in kwesties van gedeeld belang (auteursrechten, openbaarheidsbeperkingen, et cetera). Bekijk bijvoorbeeld het rapport 'Bescherming persoonsgegevens uit oorlogstijd'.
 • Benut het netwerk. WO2NET heeft nauwe contacten met branche-organisaties, subsidiegevers, belangenorganisaties, beleidsmakers en andere partijen in het veld. 

Ook mee doen?

Open up en sluit aan bij Netwerk Oorlogsbronnen! Maar #hoedan?

Het aansluiten van oorlogsbronnen doet Netwerk Oorlogsbronnen bij voorkeur rechtstreeks bij de collectiebeherende-organisatie, middels een APIOAI-PMH of Linked Open Data. Dit zijn manieren om een collectiebeheersysteem en de infrastructuur achter Oorlogsbronnen.nl met elkaar te laten 'praten'. Hiermee is er een 'live verbinding' en kan er zeer regelmatig worden ge-update. Dus als een beheerder bijvoorbeeld een bronbeschrijving aanpast of nieuwe oorlogsbronnen in de collectie toevoegt, zie je dat terug op Oorlogsbronnen.nl. We werken graag met gedigitaliseerde bronnen, maar veel erfgoedmateriaal in depots is nog niet gedigitaliseerd en alleen nog maar beschreven. Ook die beschrijvingen (metadata) maken we vindbaar via Oorlogsbronnen.nl. 

Producten en diensten van Netwerk Oorlogsbronnen

Iframe allowfullscreen
false
Afbeelding en bijschrift
afbeelding
Oorlogsbronnen.nl
titel afbeelding
OORLOGSBRONNEN.NL
afbeelding
thesaurus
titel afbeelding
WO2 THESAURUS
afbeelding
open data
titel afbeelding
OPEN BRONNEN EN COLLECTIEDATA
Tekst

Team WO2NET

 • Anne Helfrich | Office- en eventsmanager | lid redactie Oorlogsbronnen | anne.helfrich@wo2net.nl
 • Annette Schautt | Projectleider | annette@bureau-shout.nl
 • Charlotte van Dijk | Collectiespecialist | charlotte.vandijk@wo2net.nl
 • Daan Raven I ICT dataspecialist I daan.raven@wo2net.nl
 • Dagmar van Gils | Communicatie- en projectmedewerker | dagmar.vangils@wo2net.nl
 • Edwin Klijn | Projectmanager Oorlog voor de Rechter | edwin.klijn@wo2net.nl
 • Ellen van der Waerden | Directeur-bestuurder | ellen.vanderwaerden@wo2net.nl
 • Isaak van Dijke I Projectmedewerker Data I isaak.van.dijke@wo2net.nl
 • Janneke Jorna | Collectiespecialist | lid redactie Oorlogsbronnen | janneke.jorna@wo2net.nl
 • Jesse de Vos | ICT projectleider | Programmaleider PIED | jesse.de.vos@wo2net.nl
 • Lizzy Jongma | Senior ICT projectleider | lizzy.jongma@wo2net.nl
 • Micon Schorsij | Senior technisch informatiespecialist | micon.schorsij@wo2net.nl
 • Susan de Thouars I Projectmedewerker PIED I  susan.de.thouars@wo2net.nl
 • Thomas van Maaren | Community manager | thomas.van.maaren@wo2net.nl
 • Tessa Free | Communicatieadviseur Oorlog voor de Rechter | tessa.free@oorlogvoorderechter.nl

Lopende projecten

WO2NET voert veel projecten uit rond het vergroten van de vindbaarheid en bruikbaarheid van oorlogsbronnen op de vier terreinen: 'wie', 'wat', 'waar' en 'wanneer', in samenwerking met deelnemers en partners van WO2NET. Lees meer over een aantal actuele projecten: 

Iframe allowfullscreen
false
Afbeelding en bijschrift
afbeelding
deltaplan
titel afbeelding
Project Deltaplan collectieontsluiting oorlogsmusea en herinneringscentra
Provenance
Netwerk Oorlogsbronnen | SMH 40-45
afbeelding
PIED
titel afbeelding
Programma Indisch Erfgoed Digitaal (PIED)
Provenance
Netwerk Oorlogsbronnen | KB | Indisch Herinneringscentrum
afbeelding
OveR
titel afbeelding
Oorlog voor de rechter | Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging
Provenance
WO2NET | Nationaal Archief
Tekst

Selectie van afgeronde projecten

Content | Engelandvaarders | De Luchtoorlog boven Nederland | Oorlog in BekendmakingenKaart van Verzet | Metamorfoze 'Dagelijks leven in WO2'

CrowdsourcingNM Kamp Vught & NIOD & NA. Kampadministratie Vught | Stadsarchief Rotterdam. Politiearchief

RegioportalsOorlogsbronnen Gelderland (WO2GLD) |  Indie in Oorlog | Oorlogsbronnen Limburg

Research & DevelopmentVolautomatische archiefontsluiting |  Tribunaalarchieven als digitale onderzoeksfaciliteit (TRIADO)

ContextThemapagina's Tweedewereldoorlog.nl |  Geocoderen van oorlogsbronnen

Netwerk Oorlogsbronnen de geschiedenis

Het Netwerk Oorlogsbronnen bestaat sinds 1 juni 2016, maar kent een voorgeschiedenis van bijna een decennium. Het bouwt voort op het VWS-programma Erfgoed van de Oorlog (2007-2010). Dat stimuleerde met 221 projecten het gebruik en behoud van WO2-bronnen in Nederland, het voormalig Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen. Een variëteit aan lokale, regionale en nationale oorlogsbronnen werd digitaal toegankelijk gemaakt.

Om de vele producten van Erfgoed van de Oorlog (zie .pdf onderaan deze pagina) te beheren richtte het Ministerie van VWS in 2010 een Coördinatiepunt WO2 in. Een aantal jaar later, vanaf 2014, is toegewerkt naar een nieuwe opzet van het Coördinatiepunt. De verantwoordelijkheid voor die doorontwikkeling lag bij het veld zelf. Veertig organisaties hebben hieraan bijgedragen.

Vanaf de zomer van 2016 is het voormalige Coördinatiepunt overgegaan in het Netwerk Oorlogsbronnen, een deelnemersnetwerk met aan het roer een stuurgroep van vertegenwoordigers. Het is een samenwerkingsverband en netwerk van betrokken instellingen en mensen die zich bezig houden met de ontsluiting van WO2-collecties. Het programmateam houdt kantoor bij het NIOD in Amsterdam, dat het programma faciliteert. 

Sinds oktober 2023 maakt het Netwerk Oorlogsbronnen onderdeel uit van de nieuwe stichting WO2NET en is het verhuist naar de Bazel in Amsterdam. 

Iframe allowfullscreen
false