Erfgoed van de Oorlog

Het VWS-programma Erfgoed van de Oorlog (2007-2010) richtte zich op het behoud van erfgoedmateriaal uit en rond de Tweede Wereldoorlog in Nederland, Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen. In 221 projecten werden archieven geconserveerd, ontsloten en gedigitaliseerd, ooggetuigenverhalen vastgelegd en een variëteit aan lokale, regionale en nationale oorlogsbronnen toegankelijk gemaakt. In deze publicatie vindt u een overzicht van alle projecten die zijn gerealiseerd in het kader van 'Erfgoed van de Oorlog'.

Omslag