Veelgestelde vragen

Tekst, Afbeelding, Video
Iframe allowfullscreen
false
Tekst

Wat wordt bedoeld met een ‘bron’?

Op Oorlogsbronnen.nl vind je zowel primaire als secundaire bronnen. Primaire of originele bronnen, komen uit de periode van de Tweede Wereldoorlog. Denk aan kampadministratie, dagboeken, kranten, foto's of films. Primaire bronnen zijn nog niet altijd online beschikbaar, bijvoorbeeld doordat ze nog niet gedigitaliseerd zijn of door auteursrechtelijke restricties. Op Oorlogsbronnen.nl zijn deze bronnen al vindbaar op basis van de metadata. Secundaire bronnen zijn bronnen die samengesteld zijn op basis van onderzoek in primaire bronnen. Dit kan bijvoorbeeld een samengestelde namenlijst zijn of een boek.

 

Ik kan sommige bronnen op Oorlogsbronnen.nl niet digitaal bekijken, waarom niet? 

Op verschillende plekken op Oorlogsbronnen.nl kun je bronnen tegenkomen die niet online beschikbaar zijn. Reden hiervoor kan zijn dat vanwege privacy-redenen de bron niet kan worden gepubliceerd. Mogelijk is de bron ook nog niet gedigitaliseerd. Je kunt contact opnemen met de bronbeherende organisatie om deze waar mogelijk in te zien. Sommige deelnemers werken ook met ‘scanning on demand’, je kunt dan een verzoek indienen voor digitalisering.

 

Hoe kan ik mijn bronnen of dataset met informatie over mensen ook via Oorlogsbronnen.nl doorzoekbaar maken?

Oorlogsbronnen.nl is altijd op zoek naar nieuwe gegevens. Als je organisatie een bronnencollectie beheert, of gegevens over oorlogsbetrokkenen en je wilt deze collectie ook via Oorlogsbronnen.nl doorzoekbaar maken, stuur ons een e-mail. Als je beheerder bent van een privécollectie, kun je contact opnemen met de Actie Niet Weggooien.

 

Hoe kan ik verwijzen naar een tijdlijn of zoekresultaat?

Je kan het webadres in de browserbalk van het zoekresultaat kopiëren en delen, of de ‘deel-knop’ rechts bovenaan de pagina gebruiken.

 

Ik wil graag gevonden bronnen gebruiken, mag dat? 

De organisatie die de bron beheert, is verantwoordelijk voor eventueel hergebruik. We verwijzen je dan ook bij vragen hierover naar de desbetreffende organisatie. Je kunt de bronbeherende organisatie vinden op elke pagina van een individuele bron onder 'organisatie'. Of klik op 'bekijk bron'. Op Oorlogsbronnen.nl staat ook vermeld welke eventueel geldende auteursrechten er nog zijn: Klik op de pagina van een individuele bron op 'meer gegevens over deze bron' en vind de informatie onder 'rechten'. Ga je een bron gebruiken? Vermeld dan graag 'Oorlogsbronnen.nl' en de bronbeherende organisatie. 

 

Ik wil graag artikelen hergebruiken, mag dat? 

De artikelen op Oorlogsbronnen.nl zijn gepubliceerd in het publieke domein (onder CC0 licentie). Dit is van toepassing op de tekst van het artikel. Op eventuele gebruikte bronnen in het artikel gelden de rechten die de collectiebeherende organisatie aan de bron heeft toegekend. Klik op de bronvermelding om te weten welke rechten er gelden voor hergebruik.

 

Ik zie foutieve informatie staan bij een bron, hoe kan ik dit aangeven? 

De beschrijvingen bij bronnen die je ziet op Oorlogsbronnen.nl zijn afkomstig van de organisaties die de bronnen beheren. Je kunt opmerkingen over foutieve informatie doorgeven aan de bronbeherende organisatie. Zij passen de beschrijving in hun eigen systeem aan en dit wordt, nadat de dataset geüpdatet is, automatisch zichtbaar op Oorlogsbronnen.nl.

 

Voor wie is Oorlogsbronnen.nl bedoeld? 

Iedereen vanaf veertien jaar (jonger onder begeleiding van een volwassene) die meer wil weten over de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Van middelbare scholieren die een werkstuk moeten maken, tot docenten die een les voorbereiden, (amateur)historici die bronnen zoeken over hun vakgebied, genealogen die meer informatie zoeken over de tijd waarin hun voorouders leefden én natuurlijk iedereen die wil ontdekken wat er bij hem of haar in de buurt is gebeurd tijdens de Tweede Wereldoorlog.  

 

Ik heb een vraag over de website of de techniek achter de website, waar kan ik die stellen?

Je kunt een mail sturen naar info@oorlogsbronnen.nl. Ga voor vragen vanuit de media naar de pagina 'pers'.

 

Over wie kan ik tijdlijnen vinden op Oorlogsbronnen.nl?

Via de tab ‘Mensen’ kom je in een zoekomgeving die voorheen enkel in de aparte website Oorlogslevens.nl bestond. Hier zijn oorlogsbetrokkenen te vinden met de volgende achtergronden:

 • vervolging (op basis van geloof, etniciteit, etc. zoals Joden, Sinti en Roma)
 • militaire slachtoffers
 • burgerslachtoffers (als gevolg van bijvoorbeeld bombardementen of fusillades)
 • verzetsdeelnemers
 • collaboratie en militair in Duitse dienst
 • dwangarbeid
 • Nederlands-Indië
   

Hoe zit het met de privacy m.b.t. persoonsinformatie?

 • Op Oorlogsbronnen.nl worden alleen gegevens van overleden personen opgenomen of personen waarvan logischerwijs kan worden aangenomen dat ze overleden zijn. 
 • Er zijn maatregelen getroffen om de privacy van de betrokkenen zoveel mogelijk te waarborgen, en om uit te sluiten dat informatie op Oorlogsbronnen.nl schade kan berokkenen aan personen die nog leven. 
 • De verwerkers van de persoonsgegevens op Oorlogsbronnen.nl (d.w.z. technische partners Spinque en IN10) hebben in een overeenkomst met Netwerk Oorlogsbronnen vastgelegd dat zij in alle opzichten de privacywetgeving naleven en de gegevens in Oorlogsbronnen.nl, adequaat beveiligen.
   

Op basis van welke bronnen zijn de tijdlijnen van mensen op Oorlogsbronnen.nl samengesteld?

Er worden voortdurend nieuwe bronnen aan Oorlogsbronnen.nl toegevoegd. Op de organisatiepagina vind je een actueel overzicht van organisaties die bronnen over mensen hebben aangeleverd. Daarnaast wordt geautomatiseerd, met niet-persoonsgebonden bronnen en contextinformatie, de belevingswereld van ieder persoon tijdens de Tweede Wereldoorlog gevormd. Je vindt op iedere tijdlijn bijvoorbeeld foto’s van de omgeving waar de persoon zich bevond, en informatie over kenmerkende gebeurtenissen in de oorlog op basis van hun achtergrond.

 

Wat betekenen de infographics op tijdlijnen van mensen? 

De infographics zijn gebaseerd op informatie die bekend is bij Oorlogsbronnen. Dat betekent dat deze informatie kan veranderen als er nieuwe bronnen worden aangesloten. Maar ook dat we nog informatie missen omdat we deze nog niet via deelnemers hebben ontvangen. Lees ook hieronder 'Waarom komen sommige mensen niet voor in Oorlogsbronnen.nl, terwijl ik weet dat ze bijvoorbeeld in een kamp hebben gezeten?'

Kaart

In de header van een tijdlijn zie je een kaart. Deze wordt geautomatiseerd vormgegeven op basis van beschikbare informatie bij Oorlogsbronnen over plaatsen waar hij / zij zich bevond tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Bij transporten

Achtergrond: We geven verhoudingsgewijs de achtergrond aan van de mensen op het desbetreffende transport. De figuren zijn indicatief ingekleurd. De cijfers zijn gebaseerd op informatie die via deelnemers bekend is bij Oorlogsbronnen.

Leeftijd: Informatie, bekend bij Oorlogsbronnen, over hoe oud de mensen op het desbetreffende transport waren toen zij omkwamen.

Overlijdensdatum: Informatie, bekend bij Oorlogsbronnen, over het moment dat de mensen op het desbetreffende transport zijn omgekomen.

Man-vrouw: Informatie, bekend bij Oorlogsbronnen, over hoeveel mannen en vrouwen er verhoudingsgewijs op dit transport zaten.

Overlijdensplaats: Informatie, bekend bij Oorlogsbronnen, over waar de mensen op dit transport zijn omgekomen.

Mensen op dit transport: Andere mensen waarvan bekend is bij Oorlogsbronnen o.b.v. geleverde collecties en data, dat ze op het desbetreffende transport hebben gezeten.

 

Waarom komen sommige mensen niet voor in Oorlogsbronnen.nl, terwijl ik weet dat ze bijvoorbeeld in een kamp hebben gezeten?

Er is in dat geval bij Netwerk Oorlogsbronnen nog geen bron over deze persoon aangedragen door een van haar deelnemers. Oorlogsbronnen streeft ernaar zo volledig mogelijk te zijn. Er wordt continu gewerkt aan de verbeterde vindbaarheid van informatie over mensen en de verdieping van tijdlijnen, door nieuw beschikbare bronnen toe te voegen. Op dit moment is slechts een beperkt deel van alle bronnen over mensen in oorlogstijd beschikbaar. Dit heeft verschillende redenen:

 • Niet alle informatie is (volledig) via internet beschikbaar wegens privacy-beperkingen. Om deze reden zijn er momenteel overwegend personen opgenomen die in oorlogstijd zijn overleden, of geboren voor 1921.
 • Niet alle bronnen zijn digitaal beschikbaar.
 • Niet alle organisaties die beschikken over WO2-bronnen kunnen of willen hun data laten opnemen in Oorlogsbronnen.nl.

 

Ik kom persoonsinformatie tegen die niet klopt en/of ik heb een vraag over een bron, hoe kan ik dit doorgeven?

De gegevens in Oorlogsbronnen.nl zijn gebaseerd op voornamelijk primaire bronnen. Deze kunnen feitelijk onjuiste gegevens bevatten. Ook kunnen er fouten zijn gemaakt bij de (automatische) transcriptie van papieren originelen. Je kunt opmerkingen over foutieve broninformatie meestal doorgeven aan de bronbeherende organisatie. Welke dat is en hoe je contact kunt opnemen kun je op tijdlijnen van mensen zien door bij de gebeurtenis op een tijdlijn op ‘bronvermelding’ te klikken. Hoewel we met grote zorgvuldigheid te werk gaan, kan het zijn dat er namen uit verschillende collecties gekoppeld worden die niet naar dezelfde persoon verwijzen. We verwerken grote hoeveelheden gegevens in een geautomatiseerd proces. Wij werken continu aan het monitoren en verbeteren van dit proces.

Hoewel we met grote zorgvuldigheid te werk gaan, kan het zijn dat er namen uit verschillende collecties gekoppeld worden die niet naar dezelfde persoon verwijzen. We verwerken grote hoeveelheden gegevens in een geautomatiseerd proces. Wij werken continu aan het monitoren en verbeteren van dit proces.

Wanneer op een tijdlijn een foto van betreffende persoon ontbreekt maar u wel over een een foto van deze persoon beschikt, dan kunt u deze onderaan de tijdlijn zelf uploaden! Ook kunt u een bestaande foto bijsnijden zodat deze beter wordt getoond. 
 

Ik heb bezwaar tegen vermelding van een persoon op Oorlogsbronnen.nl, waar kan ik dit melden?

Je kan een mail sturen naar info@oorlogsbronnen.nl.

 

Hoe kan het dat bij één gebeurtenis op een tijdlijn meerdere datums worden weergegeven?

Oorlogsbronnen.nl koppelt volledig geautomatiseerd uit verschillende collecties, bronnen over dezelfde gebeurtenissen zoals een geboorte, overlijden of transport. Oorlogsbronnen.nl brengt in kaart welke informatie er beschikbaar is. De informatie kan van elkaar verschillen of elkaar tegenspreken, omdat de bronnen niet altijd eenduidig zijn. In dat geval geeft Oorlogsbronnen.nl voorrang aan namenregisters die actief beheerd en onderhouden worden. Oorlogsbronnen.nl verwijst echter altijd naar alle beschikbare gegevens uit de bronnen, zodat bezoekers zelf vast kunnen stellen welke informatie beschikbaar is.

 

Iframe allowfullscreen
false