Project Tribunaalarchieven als digitale onderzoeksfaciliteit TRIADO

headerbeeld
Het CABR is een omvangrijk archief bestaande uit 700.000 dossiers
datum
Tekst, Afbeelding, Video, Iframe
Tekst

Het project is in 2016 door het KNAW-onderzoeksfonds gehonoreerd en werd uitgevoerd in de periode januari 2017 tot juli 2019. De projectpartners waren het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, Huygens ING, het Nationaal Archief en Netwerk Oorlogsbronnen.

Historische archieven zoals het CABR bevatten een rijkdom aan informatie over personen, organisaties, gebeurtenissen, locaties en heel veel meer. De toegang tot het materiaal beperkt zich doorgaans tot algemene aanduidingen: ‘Correspondentie van de NSB in de periode van januari tot december 1934’ of ‘Ingekomen en uitgegane brieven van de Binnenlandse Strijdkrachten, 1945’. Iedereen die wil weten wat er aan informatie in een archief is te vinden, moet de stukken opvragen en er handmatig doorheen bladeren. Er is allerlei computertechnologie voorhanden om grote hoeveelheden documenten – en vooral de informatie in deze stukken – digitaal doorzoekbaar te maken tot op bladzijdeniveau. Het gaat hierbij met name om software die de inhoud van tekstuele bronnen – getypte of gedrukte documenten, maar ook handgeschreven stukken – omzet naar machineleesbare tekst.

In 2017 startten het Nationaal Archief, Huygens ING, NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) het project TRIADO met de bedoeling om op basis van een steekproef uit het CABR de mogelijkheden van digitale ontsluiting te verkennen door te experimenteren met ‘proven technology’, ofwel bestaande software, zowel open source als commercieel.

Op de slotconferentie ‘Connecting the dots’ op 13 september 2019 zijn de resultaten van het project gespresenteerd en besproken. De resultaten geven niet alleen antwoorden, maar werpen ook nieuwe vragen op. Er wordt inmiddels gewerkt aan een vervolgproject om het gehele CABR digitaal te ontsluiten.

Iframe allowfullscreen
false
gebied