Open Data

De deelnemers van Netwerk Oorlogsbronnen hechten veel waarde aan het hergebruik van hun collectiedata als open data, voor zover hiertoe geen wettelijke beperkingen gelden. Dit gaat om metadata bij collecties, data uit thesauri en – in beperkte mate – gedigitaliseerde collectiestukken.

Tekst, Afbeelding, Video
Tekst

Datacatalogus Netwerk Oorlogsbronnen

Op de Spinque Data Catalog van Netwerk Oorlogsbronnen kan nagenoeg alle metadata van de op Oorlogsbronnen aangesloten collecties, met verrijkingen van thesaurus-URI's, als Linked Data onder Publiek Domein licentie worden opgehaald. Deze datasets zijn ook te vinden via het Datasetregister van NDE met deze query. Datasets en bronnen waaruit persoongegevens worden geaggregeerd t.b.v. persoonlijke tijdlijnen op Oorlogsbronnen.nl (oorspronkelijk uit ‘Oorlogslevens.nl’) zijn hierin niet meegenomen in verband met geldende privacywetgeving. 

WO2-thesaurus

De WO2-thesaurus is een gevalideerde, hiërarchisch georganiseerde trefwoordenlijst voor de thematische ontsluiting van (digitale) bronnen uit de periode 1940-1945. De thesaurus bevat termen over gebeurtenissen, plaatsen, begrippen en objecten uit de Tweede Wereldoorlog. Er is een SPARQL-endpoint beschikbaar. De Wo2-thesaurus is ook beschikbaar via het Termennetwerk van NDE en dus te gebruiken binnen collectiebeheersystemen zoals Axiell Collections, Atlantis, MAIS FLEXIS en Memorix.

WO2 Biografieën Thesaurus

De WO2 Biografieën Thesaurus thesaurus bevat biografische beschrijvingen van een groot aantal personen in relatie tot het onderwerp Tweede Wereldoorlog in Nederland. Er is een SPARQL-endpoint beschikbaar. De Wo Biografieën Thesaurus is ook beschikbaar via het Termennetwerk van NDE en dus te gebruiken binnen collectiebeheersystemen zoals Axiell Collections, MAIS FLEXIS, Atlantis en Memorix.

WikiCommons Oorlogsbronnen

Op Wikimedia Commons zijn foto’s en films te vinden die door de partnerinstellingen als open data zijn vrijgegeven, zie hier de pagina van Netwerk Oorlogsbronnen.

Artikelen Oorlogsbronnen

Alle teksten in de artikelen op Oorlogsbronnen.nl vallen in Publiek Domein (CC0) en mogen vrijelijk hergebruikt worden. Let wel: op het bronnenmateriaal berusten soms nog wel rechten. Bekijk de brondetailpagina voor specificaties.

 

Heeft u vragen over hergebruik van data, neem contact op via info@oorlogsbronnen.nl.

Iframe allowfullscreen
false