Open Oproep – Digitaliseren, verrijken en publiceren van erfgoedcollecties Nederlands-Indië/Indonesië

Binnen het Programma Indisch Erfgoed Digitaal (PIED) is ruimte voor het digitaliseren, verrijken en nader toegankelijk maken van erfgoedcollecties Nederlands-Indië/Indonesië. We nodigen musea en erfgoedinstellingen met deze collecties uit om deel te nemen aan deze oproep om waardevolle collecties te verrijken en beschikbaar te maken. Binnen deze call, die uit twee trajecten bestaat is er extra aandacht voor het digitaliseren en beschikbaar stellen van audiovisuele Oral History-materiaal. 

headerbeeld
Een Javaan wordt geinterviewd. De opname wordt vastgelegd op een grammofoonplaat? Er is een grammofoon aanwezig met grammofoonplaten.
Tekst, Afbeelding, Video, Iframe
Tekst

Voor wie is deze oproep?

Deze oproep is gericht aan musea en erfgoedinstellingen die met collecties die de 20e-eeuwse geschiedenis van Nederlands-Indië/Indonesië belichten. We interpreteren dit in brede zin, inclusief Molukse, Peranakan, Papoea en andere perspectieven op die geschiedenis. Denk aan cruciale momenten zoals de Tweede Wereldoorlog, de Onafhankelijkheidsoorlog, migratiestromen naar Nederland en de dekolonisatie. We zijn vooral geïnteresseerd in collecties met een uniek, nog onvoldoende belicht perspectief op deze geschiedenis.

Doel van de oproep

Het is ons doel om het Nederlands-Indië/Indonesië-(audiovisueel) erfgoed te ontsluiten voor het grote publiek en de connectie tussen burgers en de geschiedenis van deze periode langdurig te versterken. De gedigitaliseerde en/of verrijkte collecties moeten online ter beschikking worden gesteld via het webportaal 'Ons Land' (in ontwikkeling) en daarnaast ook op de eigen website van de instelling. 

De oproep bestaat uit een tweetal trajecten: 

A: Nader toegankelijk maken Nederlands-Indië/Indonesië-collecties

Het (nader) ontsluiten van Nederlands-Indië/Indonesië-collecties en deze aanbieden aan Ons Land voor online beschikbaarstelling. Bijvoorbeeld: 

 • Inhuur (uren) tbv. het beschrijven van de collectie en het verrijken met thesaurustermen. Kosten van het ondersteunen van crowdsourcing-projecten komen ook in aanmerking. 

 • Inrichten van een (OAI-PMH of Linked data) end-point voor het aanleveren van de data voor Ons Land. 

 • Overige activiteiten gerelateerd aan de verrijking en beschikbaarstelling van Nederlands-Indië/Indonesië-collecties. 

Let op: Binnen dit traject (A) kunnen geen aanvragen voor het scannen (digitaliseren) van collecties worden ingediend. 

B: Digitaliseren en beschikbaarstelling Nederlands-Indië/Indonesië Oral History collecties

Specifiek voor Oral History collecties zijn er middelen beschikbaar voor digitalisering, transcriberen en rechtenonderzoek. Het digitaliseren van Oral History collecties heeft als doel om ze ook (deels) te ontsluiten en toegankelijk maken via Ons Land en de website van de instelling.  

 • Inventarisatie van rechtensituatie collectie tbv online publicatie

 • Transcripties van interviews 

 • Meta-dateren en verrijken met thesaurustermen 

 • Digitaliseren, scannen van analoge oral history collecties 

Randvoorwaarde: Gedigitaliseerde collecties dienen te worden ondergebracht bij een archief voor duurzame preservering. Eventueel kan vanuit het PIED-project worden geadviseerd over een geschikte plek daarvoor.  

NB. Digitalisering van Oral History collecties valt buiten de digitaliseringsrondes van het Metamorfoze programma. Het betreft een losse regeling.  

Financiële Bijdrage

PIED ondersteunt met een eenmalige investering. De totale kosten van het initiatief mogen geen vaste lasten bevatten. De beschikbare bedragen per traject zijn: 

Budget traject A  
Nader toegankelijk maken van Nederlands-Indië/Indonesië-collecties: 170.000 euro (incl. BTW). Dit is het totaal beschikbare budget voor dit traject.  

Budget traject B:  
Digitaliseren en beschikbaarstelling Nederlands-Indië/Indonesië Oral History collecties: 170.000 euro (incl. BTW). Dit is het totaal beschikbare budget voor dit traject.  

Beoordeling en Aanvragen

Alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen en alle vereiste bijlagen bevatten, worden beoordeeld door het PIED-projectteam, bestaande uit KB/Metamorfoze, IHC en WO2NET. De beoordeling richt zich op het belang van de digitalisering voor het vertellen van de vele perspectieven op de geschiedenis van Nederlands-Indië/Indonesië. 

Het project past binnen de uitgangspunten van PIED en het platform 'Ons Land'. We wegen af of het materiaal een perspectief op de geschiedenis bevat dat bewaard moet worden, of het voldoende toegankelijk en vindbaar wordt voor een breed publiek, en of de duurzaamheid is gewaarborgd. 

Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door (erfgoed)organisaties. Privépersonen kunnen uitsluitend samen met een instelling een aanvraag doen. 

Checklist

In de aanvraag moeten in ieder geval de volgende onderdelen worden opgenomen: 

 1. Contactgegevens van de instelling/aanvrager 

 2. Projectplan (maximaal 2 A4) waarin duidelijk wordt aangegeven onder welk van de twee trajecten (A, of B) de aanvraag valt. Beschrijf de werkwijze, planning, eventuele partners en afhankelijkheden en risicos. 

 3. Korte beschrijving van de inhoud van de collectie in relatie tot de geschiedenis van Nederlands-Indië/Indonesië. 

 4. Onderbouwing van de financiële behoefte van het project, bij voorkeur in de vorm van een of meerdere offertes of een onderbouwd kostenoverzicht.

 5. Bedragen van derden moeten exclusief BTW (21%) worden opgenomen in uw aanvraag als uw organisatie BTW plichtig is, de BTW kunt u dan zelf terugvorderen. Is uw organisatie niet BTW plichtig dan moet u de bedragen van derden incl. BTW indienen. 

Deadline

Deadline voor indiening van aanvragen voor deze eerste ronde is 1 april 2024. Aanvragen worden zo spoedig mogelijk na indiening beoordeeld (eerder dan 1 april aanvragen is dus ook mogelijk). Afhankelijk van de hoeveelheid aanvragen en het beschikbare budget volgt mogelijk nog een tweede ronde.

Contact

Voor vragen, advies of meer informatie, neem contact op met Thomas van Maaren via thomas.van.maaren@wo2net.nl   

Download de Open Oproep (PDF)

 

afbeelding
Logo Indisch Erfgoed Digitaal
Iframe allowfullscreen
false
Header provenance
Herkomst: Nationaal Archief
gebied