Oorlogsbronnen.nl brengt de Tweede Wereldoorlog blijvend dichtbij voor iedereen

Maak de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog beschikbaar voor huidige en toekomstige generaties. Met die wens van het Ministerie van VWS ging het programma Netwerk Oorlogsbronnen zes jaar geleden van start. Een klein team bouwde samen met een netwerk van 86 organisaties aan een innovatieve Linked-Data-infrastructuur waar miljoenen originele bronnen de gebeurtenissen uit de oorlog voor iedereen dichtbij brengen. Het resultaat: Oorlogsbronnen.nl.

headerbeeld
datum
Tekst, Afbeelding, Video, Iframe
Tekst

Op Oorlogsbronnen.nl kan iedereen op zoek gaan naar de oorlogsgeschiedenis in zijn of haar buurt en binnen zijn of haar familie. Bijna 245.000 persoonlijke geschiedenissen zijn hier te vinden, individuele verhalen in context van de grotere gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog. Door te werken met big data, worden gebeurtenissen uit de oorlogsperiode in een nieuw perspectief gezet.

Zo kom je te weten met wie iemand op een transport heeft gezeten. Maar ook waar en wanneer de mensen op dit transport zijn omgekomen en hoe oud ze toen waren. Tevens zijn op Oorlogsbronnen.nl van elke plaats in Nederland datavisualisaties te zien over mensen in de Tweede Wereldoorlog. Wat was hun achtergrond? Waar zijn ze omgekomen en hoe oud waren ze toen? Alle beschikbare data worden geautomatiseerd verwerkt, dus bij elke nieuwe aangesloten bron, kunnen inzichten veranderen.

afbeelding
ipad
Iframe allowfullscreen
false
Tekst

WO2-erfgoed in Nederland

In Nederland zijn er meer dan vijfhonderd organisaties die bronnen uit de Tweede Wereldoorlog beheren, zoals archiefinstellingen, musea, herinneringscentra en bibliotheken. Zij beheren samen miljoenen van deze ‘stille getuigen’: originele foto’s, objecten, brieven, administraties, dagboeken, affiches, krantenberichten, filmbeelden, et cetera. Nu er steeds minder ooggetuigen zijn, verbinden vooral deze bronnen ons nog rechtstreeks met de oorlogsperiode.

Netwerk Oorlogsbronnen zorgt ervoor dat deze over het (buiten)land verspreide beschikbare bronnen, digitaal samen worden gebracht wanneer ze over hetzelfde onderwerp, dezelfde persoon of plaats gaan. Steeds meer erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog komt digitaal beschikbaar, daardoor zal Oorlogsbronnen.nl ook blijven groeien. 

Iframe allowfullscreen
false
Tekst

Netwerk Oorlogsbronnen na 2021

Het programma Netwerk Oorlogsbronnen sluit op 2 november af met een congres en de lancering van een nieuwe versie van Oorlogsbronnen.nl. Deze release is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Mondriaan Fonds. Het Ministerie van VWS wil de meerwaarde van het opgebouwde netwerk en de digitale infrastructuur voor de herinnering van de Tweede Wereldoorlog bestendigen met een vervolg-financiering. Het netwerk zal dan ook blijven bestaan en gaat na 2021 door, met dezelfde ambitie.

Iframe allowfullscreen
false
gebied